روغن موتور خودرو چیست؟

روغن موتور خودرو چیست؟

از لحاظ تاریخی، روغن موتور خودرو  فقط مخلوطی از روغن پایه و مواد افزودنی بود که برای روانکاری قطعات موتور، کاهش اصطکاک، تمیز کردن، خنک کردن و محافظت از موتور استفاده می شد. با این حال، روغن‌های موتور مصنوعی مدرن…
 ضد یخ چیست؟

ضد یخ چیست؟

ضدیخ مایعی است که به سیستم خنک کننده موتور خودرو اضافه می شود. از یخ زدن آب در شرایط عادی آب و هوای سرد جلوگیری می کند. علاوه بر کاهش نقطه انجماد، نقطه جوش مایع خنک کننده موتور را نیز…